18 Aralık 2018 Salı

Ardafed ardahan dernekler federasyonu duyuru


ARDAHAN DERNEKLER FEDERASYONU (ARDAFED) BÜTÜN DERNEK VE FEDERASYON DELEGELERİNE DUYURUDUR.

Dernekler Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle dernek üye ve federasyon delege bilgilerinin (gerçek veya tüzel kisi) dernekler ve federasyonlar tarafından DERBİS Üzerinden bildirilmesi zorunlu hale getirilmiştir.
Dernek üyeleri ile federasyon üye ve delegeleri gerçek kişilere ait "Adı ve Soyadı, T.C. No, Mesleği, Öğrenim Durumu, Üyeliğe Kabul ile Üyelikten Çıkma veya Çıkarılma Tarihi" bilgilerinin DERBİS üzerinden ivedilikle bildirilmesi, DERBİS'te yer alan mevcut bilgilerden hatalı veya eksik olanlarının güncellenmesi, tereddüt hasıl olduğunda İl Müdürlüklerimize başvuru yapılabileceği bilgilerinize sunulur.

İl dernekler müdürlüğünden federasyonumuza yapılan tebliğ gereği federasyona üye bütün derneklerin, derneklerini temsil yetkisi verdikleri federasyon delegelerinin yukarıda belirtilmiş olan kişisel tanıtım bilgilerini ivedilikle federasyon yönetimine bildirmeleri gerekmektedir.
Dernek yönetimlerinin ve federasyonda derneğini temsilen delege olarak bulunan arkadaşların herhangi bir temsil sorunu yaşamamaları ya da DERBİS sistemi üzerinden il dernekler müdürlüğünce yetkilerinin kısıtlanmaması için hassasiyet göstermelerini, dernek yönetimlerine ve Federasyonumuzda delege olan arkadaşlara gereğini rica ederiz.

#dernekler #org #dernek #stk
Sonraki Next Post
Önceki Previous Post
Sonraki Next Post
Önceki Previous Post